برنامه نویس وب fron-end و back-end

Web3 Talent

@amircoder

با توجه به سنم اطلاعات زیاذی ذر برنامه نویسی دارم و به چندین زبان برنامه نویسی مسلطم و قدرت یادگیری بالایی دارم....

Sign in to read full bio

Location, Languages, Tags, etc

Active 1 year ago
🌱 Member since June 2023
htmljavascriptmysql
Accepts Crypto
Accepts Fiat
Open to Relocation
Open to Full-time
Open to Part-time
Remote

Social Media

Tell us a joke?

من یک روزی مثل ایلان ماسک میشوم و دنیا را تغییر میدهم این را قول میدهم

Recommendations

No recommendations yet

Member since June 2023